Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Τελευταία Νέα

Σελίδες: 1 | 2

Ημ/νια Περιγραφή Εκλογής Είδος Θέσης Εργαστήριο Τελευταία Νέα Λεπτομέρειες
2018-02-05

Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2267

Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής Αναλυτικές πληροφορίες
2018-02-05

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3017

Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφορικής Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής Αναλυτικές πληροφορίες
2018-02-01

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική διαχείριση και πολιτική αγροτικών συστημάτων"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1710

Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2018-01-23

Γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Προκήρυξη Θέσης Αναλυτικές πληροφορίες
2017-10-31

Γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λογιστική"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2017-10-25

Γνωστικό αντικείμανο "Γεωργική Οικονομία με εφαρμογές στην Ανάλυση Τιμών"

Καθηγητής Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2017-02-01

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Γεωργική Λογιστική» και «Γεωργική Λογιστική και Αγροτική Εκτιμητική»

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2017-02-01

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Προγραμματισμός Υπολογιστών και  Εφαρμογές» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές»

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Πληροφορικής Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2016-12-15

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση"

Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2016-07-20

Γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2016-01-18

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους Ανάλυσης"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2016-03-03

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2016-03-03

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθημάτων «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Στοιχεία Πληροφορικής και Προγραμματισμός» και «Προγραμματισμός Υπολογιστών και Εφαρμογές»

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Πληροφορικής Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2016-03-03

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2015-05-22

Γνωστικό αντικείμενο "Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία"

Καθηγητής Εργαστήριο Πληροφορικής Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2015-05-13

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2015-05-13

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Πληροφορικής Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2014-10-10

Γνωστικό Αντικείμενο "Οικονομική Τροφίμων"

Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2014-07-09

Γνωστικό Αντικείμενο  "Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2013-11-19

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης"

Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες

Σελίδες: 1 | 2

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 9 queries took 14 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ekl_elections` AS `Election` inner JOIN `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) inner JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`phase_id` = (SELECT phase_id from ekl_elections_phases where `ekl_elections_phases`.`election_id`=`Election`.`id` order by `ekl_elections_phases`.`created` desc LIMIT 1) 110
9SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Lab`.`description`, `Position`.`description`, `Phase`.`description`, `ElectionPhase`.`created` FROM `ekl_elections` AS `Election` inner JOIN `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) inner JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`phase_id` = (SELECT phase_id from ekl_elections_phases where `ekl_elections_phases`.`election_id`=`Election`.`id` order by `ekl_elections_phases`.`created` desc LIMIT 1) ORDER BY `ElectionPhase`.`modified` DESC LIMIT 2020200