Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λήψη Πηγαίου Κώδικα Εφαρμογής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα την εφαρμογή αυτή και στο δικό σας Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε CakePHP και απαιτεί PHP 5+ και MySQL 5+ ενώ αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση της. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα απο IT προσωπικό.

Το αρχείο αυτό περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για να λειτουργήσετε την εφαρμογή "Δημοσιότητας Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού". Περιέχει και τις απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης.

Μπορείτε να στέλνετε τυχόν απορίες ή προτάσεις ή διορθώσεις της εφαρμογής σε αυτό το email. Ωστόσο δεν παρέχονται εγγυήσεις υποστήριξης.

Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα. Μπορείτε δηλαδή να τροποποιήσετε όπως θέλετε το περιεχόμενο του κώδικα αρκεί να αναφέρετε την αρχική πηγή.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα