Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Εκλογές ανά θέση

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 1 query took 4 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `positions` AS `Position` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Position`.`sort` ASC 10104