Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία"

Είδος Θέσης: Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορικής

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2014-09-12]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.1125/τ.Γ΄/22-8-2014 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (επτά (7) CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/11/2014. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00000225248   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742

 

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2014-11-12]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Γιαλούρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.673/11-11-2014)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2014-11-20]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   7-10-2014)

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    18/5-11-2014)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 465/20-11-2014)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2015-01-14]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 16/12/2014)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 20/14-1-2015)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών
 
1. Λορέντζος Νικόλαος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών 
 
1. Κάτσικας Σωκράτης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
2. Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
3. Ηλιάδης Λάζαρος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
4. Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
5. Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 
γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής
 
1. Σχίζας Χρίστος, Καθηγητής, Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Αναπληρωματικά Μέλη
 
α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών
 
1. Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών
 
1. Μανωλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
2. Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
3. Λύκας Αριστείδης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
4. Παπαγεωργίου Μάρκος, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
5. Πήτας Ιωάννης, Καθηγητής α΄ βαθμίδας, Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής
 
1. Κεραυνού-Παπαηλιού Ελπίδα, Καθηγήτρια, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 
 

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2015-02-19]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 19/2/2015

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Κωνσταντίνου Γιαλούρη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 19ης Φεβρουαρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Νικόλαο Λορέντζο, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής. 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Ν.Λορέντζος)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ. Κωνσταντίνου Γιαλούρη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό  αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 19ης Φεβρουαρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ. 1402/30-4-2012 τΒ΄),  όρισε τους κ.κ. Τσιχριντζή Γεώργιο, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον κ. Λυκοθανάση Σπυρίδωνα, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Κωνσταντίνου Γιαλούρη, αναπληρωτή καθηγητή Γ.Π.Α..

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιαλούρης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  υποψήφιος για εξέλιξη σε θέση καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπονία», υπέδειξε τους κ.κ. Χρυσικόπουλο Βασίλειο, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας τουΤμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου και Δουκίδη Γεώργιο, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξωτερικούς Αξιολογητές του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του,  σύμφωνα με  το  άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24). 

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 25/2/2015), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2015-04-27]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 6/3/2015 (αριθμ.πρωτ.1083) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απέστειλε την από 30/3/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1216/1-4-2015).

Ο κ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, απέστειλε την από 26/3/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1186/27-3-2015).

Ο κ. Σπυρίδων Λυκοθανάσης,Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, απέστειλε την από 15/4/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1293/21-4-2015).

Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απέστειλε την από 30/3/2015 αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1319/27-4-2015).

 

Εκλογή [2015-05-22]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22/05/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Εξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Γιαλούρης του Παναγιώτη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       7

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 7 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`661
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`331
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`331
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`661
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`331
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`551
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 27 LIMIT 1110
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 27 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 770
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (76, 79, 80, 82, 83, 89, 96) 220