Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση"

Είδος Θέσης: Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-04-08]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ             

ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.297/τ.Γ΄/31-3-2016 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (επτά (7) CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 08/06/2016.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001155789   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742.

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-06-08]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Κουτσούρης Αλέξανδρος του Επαμεινώνδα

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.1366/27-5-2016)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2016-04-22]

Εισήγηση για την επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   1-4-2016)

Εισήγηση για την επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    37/7-4-2016)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 497/22-4-2016)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2016-07-25]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 30/6/2016)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 43/19-7-2016)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.        Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2.        Ιακωβίδου Όλγα, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3.        Μωυσίδης Αντώνιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

4.        Παπαδόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

5.        Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

1.        Markou Marinos, Chief Research Officer, Agricultural Research Institute of Cyprus

 

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

  1. Χριστοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  2. Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  3. Κούση-Λεκάκη Μαρία, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
  4. Τσάρτας Πάρις, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  5. Σκαναβή-Τσαμπούκου Κωσνταντίνα , Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 

1.        Leeuwis Cees, Professorof Knowledge, Technology and Innovation, WU Social Sciences, Wageningen UR

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2016-10-05]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 05/10/2016

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ.Αλέξανδρου  Κουτσούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές - Γεωργική Εκπαίδευση» συγκλήθηκε, με ευθύνη του Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 5ης Οκτωβρίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄), επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Πρόεδρο της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.

 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Κ.Τσιμπούκας)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 5ης Οκτωβρίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄), όρισε τους κ.κ. CRISTOVAO ARTUR, Professor, Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro και CERF MARIANNEDirectrice de recherche, Département Sciences pour l’Action et le Développement, Institut National de la Recherche Agronomique, Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του υποψηφίου κ. Αλέξανδρου Κουτσούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α..

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 7/10/2016), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2016-11-24]

Ο κ. CRISTOVAO ARTUR, Professor, Departamento de Economia, Sociologia e Gestão, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, απέστειλε στις 2/11/2016 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ. 578).

Η κ. CERF MARIANNE, Directrice de recherche, Département Sciences pour l’Actionetle Développement, Ιnstitut National de la Recherche Agronomique, απέστειλε στις 14/11/2016 την αξιολόγησή της (αριθμ.πρωτ.650). 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 21/11/2016 (αριθμ.πρωτ.665) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Εκλογή [2016-12-15]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15/12/2016 και ώρα 12:00 μ.

Εξελέγη ο κ. Αλέξανδρος Κουτσούρης του Επαμεινώνδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  6

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       6

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 17 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 35 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 35 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 771
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (123, 125, 126, 127, 130, 133, 139) 220