Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης"

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2012-09-12]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Αιτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.91/12-9-2012) 

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2013-02-28]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Γενικής Συνέλευσης 11/02/2013)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου 438(Ι)/   28-02-2013) 

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2013-04-04]

Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής (συνεδρία Γ.Σ.Ε.Σ. 04/04/2013)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)            ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 2. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)                                   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Βελέντζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 16/22-1-02 τ.ΝΠΔΔ}   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 2. Κουτρουμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική» (ΦΕΚ διορισμού 1058/3-11-10 τ.Γ΄)                                               ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 3. Μπάτζιος Χρήστος,, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία Ζωικής Παραγωγής & Εφαρμοσμένη Στατιστική»(ΦΕΚ διορισμού 164/15-7-04 τΝΠΔΔ)                                  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 4. Φουσέκης Παναγιώτης, Καθηγητής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στη Μικροοικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 906/6-11-09τΓ΄)      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Karantininis Kostas, Professor of the Economics of Agribusiness, Organizations & Cooperatives, Institute of Food & Resource Economics, Faculty of Life Sciences,University of Copenhagen    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Ροζάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού 1256/31-12-10 τΓ΄)        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 2. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία - Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10τΓ΄)    BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Αγιακλόγλου Χρήστος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι»(ΦΕΚ διορισμού 1000/14-12-2009 τ.Γ΄) (βιογραφικό εδώ)
 2. Γαλανόπουλος Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομία»(ΦΕΚ διορισμού 909/31-08-2012 τ.Γ΄)          ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 3. Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 16/22-1-02 τΝΠΔΔ) (βιογραφικό εδώ)
 4. Μπαλτάς Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Μικροοικονομική, αγροτική οικονομική, θέματα ΕΟΚ» (ΦΕΚ διορισμού 42/28-3-90 τΝΠΔΔ)    Δεν αποδέχθηκε τον ορισμό του λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης στις 31/8/2013 ( e-mail  αριθμ.πρωτ.1024/12-4-2013)

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Giannakas Konstantinos, Professor of Industrial Organization, Agricultural Policy, Regulatory Economics, Marketing, Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln                ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

Σχετικά Αρχεία:
[ Βιογραφικό Π.Λαζαρίδη ]
[ Βιογραφικό Π.Σπαθή ]
[ Βιογραφικό Κ.Βελέντζας ]
[ Βιογραφικό Χρ.Μπάτζιος ]
[ Βιογραφικό Π.Φουσέκης ]
[ Βιογραφικό K.Karantininis ]
[ Βιογραφικό Στ.Ροζάκη ]
[ Βιογραφικό Κ.Τσιμπούκα ]
[ Βιογραφικό Κ.Γαλανόπουλου ]
[ Βιογραφικό K.Giannakas ]
[ Βιογραφικό Θ.Κουτρουμανίδη ]

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2013-06-20]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 20/6/2013

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Π.Λαζαρίδης) 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για τη μονιμοποίηση του μέλους ΔΕΠ κ. Ευσταθίου Κλωνάρη, στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» συγκλήθηκε  με  ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, στην 1η συνεδρία της 20ης Ιουνίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ,2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Λαζαρίδη, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής.  

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Π.Λαζαρίδης)  

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για τη μονιμοποίηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» συγκλήθηκε με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 20ης Ιουνίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24) και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) όρισε τους κ.κ. Βασίλειο Μάνο, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης και Ιωάννη Καραγιάννη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Ευσταθίου Κλωνάρη, Επίκουρου Καθηγητή Γ.Π.Α..

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 28/6/2013), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους.  

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2013-10-14]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 10/7/2013 (αριθμ.πρωτ.1458) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Βασίλειος Μάνος, Καθηγητής Α.Π.Θ. απέστειλε την από 31/7/2013 αξιολόγησή του στις  4/8/2013 (αριθμ.πρωτ.1/2-9-2013).

Ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας απέστειλε στις 14/10/2013 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.417). 

Εκλογή [2013-11-19]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19/11/2013 και ώρα 12:30 μεσημβρινή

Μονιμοποιήθηκε ο κ. Ευστάθιος Κλωνάρης του Χριστόφορου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  7

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       7

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 18 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`661
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`331
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`331
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 24 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 24 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 664
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (55, 56, 58, 61, 63, 64) 12123