Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2015-10-29]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ             

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.1059/τ.Γ΄/20-10-2015 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (επτά (7) CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29/12/2015.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00000831522   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2015-12-29]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Παπαδάς Χρήστος του Θεοδώρου

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.740/16-12-2015)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2015-12-16]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.   4-12-2015)

Εισήγηση για την επικαιροποίηση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τ.Β.Α.    31/14-12-2015)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 489/16-12-2015)

Τροποποίηση του Μητρώου ως προς τα στοιχεία του εξωτερικού εκλέκτορα κ. Χριστοφάκη Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "«Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική» o οποίος μετακινήθηκε από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην ίδια βαθμίδα που κατέχει καιστο ίδιο γνωστικό αντικείμενο (ΦΕΚ.1268/11-12-2015 τΓ΄).

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2016-03-30]

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 03/03/2016)

Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (συνεδρία Κοσμητείας Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 36/24-3-2016)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Ζωγραφάκης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2.        Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.        Γαλανόπουλος Κων/νος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

2.        Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

3.        Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

4.        Κωστοπούλου Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

1.        Markou Marinos, Chief Research Officer, Agricultural Research Institute of Cyprus

 

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

1.        Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2.        Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

  1.  Σέμος Αναστάσιος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2.       Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

3.       Ψυχάρης Ιωάννης, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

4. Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας, Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 

1.        GiannakasKonstantinos, ProfessorofIndustrial Organization, Agricultural Policy, Regulatory Economics, Marketing, DepartmentofAgricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2016-04-21]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 21/04/2016

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Σπ.Κίντζιος)

H Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη του κ.Χρήστου Παπαδά, μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη» συγκλήθηκε, με ευθύνη του Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 21ης Απριλίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Πρόεδρο της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Στ.Ζωγραφάκης)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για την εξέλιξη Καθηγητή βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με μονιμότητα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη» συγκλήθηκε, με ευθύνη του καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου, Κοσμήτορα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, στην 1η συνεδρία της 21ης Απριλίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄), όρισε τους κ.κ. Φωτόπουλο Γεώργιο, Καθηγητή 1ης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Γούσιο ΔημήτριοΚαθηγητή 1ης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του υποψηφίου κ. Χρήστου Παπαδά, Επίκουρου Καθηγητή Γ.Π.Α.. 

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος για εξέλιξη σε θέση Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη», με την από 22-4-2016 επιστολή (αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος 1273/22-4-2016), υπέδειξε τον κ. Ψαλτόπουλο Δημήτριο, Καθηγητή 1ης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αξιολογητή του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του,  σύμφωνα με  το  άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24).   

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 22/4/2016), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2016-07-04]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 13/6/2016 (αριθμ.πρωτ.1490) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο κ. Γεώργιος Φωτόπουλος, Καθηγητή 1ης βαθμίδαςτου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τουΠανεπιστημίου Πελοποννήσου, απέστειλε στις 21/6/2016 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1504/21-6-2016).

Ο κ. Δημήτριος Γούσιος,Καθηγητής 1ης βαθμίδαςτου Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξηςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απέστειλε στις 30/6/2016 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1550).

Ο κ. Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής 1ης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, απέστειλε στις 27/6/2016 την αξιολόγησή του (αριθμ.πρωτ.1525).

Εκλογή [2016-07-20]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20/07/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Εξελέγη ο κ. Χρήστος Παπαδάς του Θεοδώρου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  6

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       6

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 29 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';113
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`334
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`334
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`333
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 31 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 31 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 775
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (100, 108, 103, 122, 124, 128, 129) 222