Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική διαχείριση και πολιτική αγροτικών συστημάτων"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1710

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Εξέλιξη Εκλογής

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-10-13]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.454/13-10-2016)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2017-05-02]

Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.24-3-2017)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 514/2-5-2017)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]
[ Μητρώο εξωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2017-05-19]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ συνεδρία ΓΣΕΣ 19/05/2017

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Καμπάς Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος"
 2. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση"
 3. Παπαδάς Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη"
 4. Σκούρτος Μιχαήλ, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική του Περιβάλλοντος"

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

5.      Παπαδόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου"

6.      Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Χωροταξία και Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου"

7.      Δέτσης Βασίλειος, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Βιολογία-Οικολογία Μεσογειακού Τοπίου"

8.      Χριστοπούλου Όλγα, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη και Προστασία Αγροτικού και Ορεινού Χώρου"

9.      Ανθοπούλου Θεοδοσία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ύπαιθρο Χώρο"

10.  Κίζος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφία της Υπαίθρου"

 1. Γιαννακούρου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Θεσμοί και Πολιτικές Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος"

Αναπληρωματικά Μέλη

α.Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Κούση-Λεκάκη Μαρία, Καθηγήτρια A΄ βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος"
 2. Ιακωβίδου Όλγα, Καθηγήτρια A΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Αγροτική Κοινωνιολογία-Αγροτικός Τουρισμός"
 3. Καλμπουρτζή-Γκαϊδατζή Κυριακή, Καθηγήτρια A΄ βαθμίδας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Οικολογία"
 4. Παπαδοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος"
 5. Τρούμπης Ανδρέας, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο "Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων, με έμφαση σε θέματα Θεωρίας και Θεσμών Προστασίας"
 6. Παπαδοπούλου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου"
 7. Σφουγγάρης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας"
 8. Σγαρδέλης Στέφανος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία και Διαχείριση Χερσαίων Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων"
 9. Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία – Χερσαία Οικοσυστήματα"
 10. Βώκου Δέσποινα, Καθηγήτρια A΄ βαθμίδας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Χερσαία Οικοσυστήματα και Βιοτικοί Πόροι"

 

11.  Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος"            

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2017-12-18]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 18/9/2017 (ώρα συνεδρίας 12:00 μ.)

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση" 

2. Καμπάς Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος" και

3. Κίζος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφία της Υπαίθρου"

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2017-11-02]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατάθεσε την Εισηγητική Έκθεση για την διαδικασία μονιμοποίησης του μέλους ΔΕΠ κ. Γεωργίου Βλάχου στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στις 2/11/2017 (αριθμ.πρωτ.460).

Εκλογή [2018-02-01]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Μονιμοποιήθηκε ο κ. Γεώργιος Βλάχος του Παναγιώτη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ         10

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 41 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 41 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 664
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (156, 157, 158, 163, 164, 166) 221