Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Τελευταία Νέα

Σελίδες: 1 | 2

Ημ/νια Περιγραφή Εκλογής Είδος Θέσης Εργαστήριο Τελευταία Νέα Λεπτομέρειες
2013-06-18

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία"

Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2012-11-19

Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2012-03-26

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2011-12-22

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Συνεταιριστική Οικονομία"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών Πρόσληψη Αναλυτικές πληροφορίες
2011-06-24

Γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική Αγροτικών Συστημάτων"

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες
2011-04-15

Κάλυψη διδακτικών αναγκών μαθήματος "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ι"

Διδάσκων με το πδ 407/80 Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Ανανέωση Πρόσληψης Αναλυτικές πληροφορίες
2011-04-15

Γνωστικό αντικείμενο "Γεωργικές Εφαρμογές - Γεωργική Εκπαίδευση"

Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Εκλογή Αναλυτικές πληροφορίες

Σελίδες: 1 | 2

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 9 queries took 37 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`333
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `ekl_elections` AS `Election` inner JOIN `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) inner JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`phase_id` = (SELECT phase_id from ekl_elections_phases where `ekl_elections_phases`.`election_id`=`Election`.`id` order by `ekl_elections_phases`.`created` desc LIMIT 1) 111
9SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Lab`.`description`, `Position`.`description`, `Phase`.`description`, `ElectionPhase`.`created` FROM `ekl_elections` AS `Election` inner JOIN `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) inner JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`phase_id` = (SELECT phase_id from ekl_elections_phases where `ekl_elections_phases`.`election_id`=`Election`.`id` order by `ekl_elections_phases`.`created` desc LIMIT 1) ORDER BY `ElectionPhase`.`modified` DESC LIMIT 20, 207721