Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική Αγροτικών Συστημάτων"

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας

Εργαστήριο: Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2010-07-02]

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.496/10.06.2010 τ Γ΄ δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική Αγροτικών Συστημάτων».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 02.09.2010.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 210.529.4742

Σχετικά Αρχεία:
[ ΦΕΚ προκήρυξης ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2010-09-02]

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Βλάχος Γεώργιος του Παναγιώτη

(αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 9/1-9-2010)

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ

1. Βλάχος Γεώργιος του Παναγιώτη (αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 10/1-9-2010)

2. Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στεφάνου (αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 1641/26-     8-2010)

3. Μαρτίνου Αγγελική του Φραγκίσκου (αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 3/1-9-2010)

4. Μπαγινέτας Κωνσταντίνος του Νικολάου (αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 1656/31-     8-2010)

5. Σακελλάρη Μαρία του Γεωργίου (αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 1/1-9-2010)

 

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2010-09-20]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ (συνεδρία ΓΣΕΣ 20/9/2010)

 

Α.  ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Βλάχος Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας» (ΦΕΚ διορισμού 118/19-2-10 τΝΠΔΔ)
 2. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 140/20-6-03 τΝΠΔΔ)
 3. Ζωγραφάκης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»  (ΦΕΚ διορισμού 232/11-4-07 τΓ΄)
 4. Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 5. Καμπάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 239/7-10-04 τΝΠΔΔ)
 6. Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 165/11-7-03 τΝΠΔΔ)
 7. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)
 8. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)
 9. Παπαδάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 458/4-12-06 τΓ΄)
 10. Σολδάτος  Πέτρος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθημα-τικά» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Ροζάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή έρευνα με έμφαση στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Γεωργίας» (ΦΕΚ διορισμού 158/9-7-04 τΝΠΔΔ)
 2. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 292/22-11-05 τΝΠΔΔ)
 3. Καφφέ-Γιδαράκου Ισαβέλλα, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία» (ΦΕΚ διορισμού 176/19-3-07 τΓ΄)
 4. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)
 5. Καρανικόλας Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην αγροτική οικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 355/13-5-09 τΓ΄)
 6. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία-Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10 τΓ΄)
 7. Κλωνάρης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» (ΦΕΚ διορισμού 663/  21-8-09 τΓ΄)
 8. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 45/6-2-04 τΝΠΔΔ)
 9. Μελαχροινός Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη με προσανατολισμό στην Αγροτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 748/4-9-09 τΓ΄)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Παπαδόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου» (ΦΕΚ διορισμού 592/30-7-09 τΓ΄)
 2. Παπαδοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική-Κοινή Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 292/7-12-04 τΝΠΔΔ)
 3. Μπιλάλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Γεωργία»  (ΦΕΚ διορισμού 21/31-1-06 τΝΠΔΔ)
 4. Χατζημπίρος Κίμων, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοσυστήματα και Διαχείριση Περιβάλλοντος στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης» (ΦΕΚ διορισμού 28/16-1-08 τΓ΄)
 5. Κίζος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία της Υπαίθρου» (ΦΕΚ διορισμού 1046/30-12-09 τΓ΄)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Γιούργα Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στα Αγρο-οικοσυστήματα» (ΦΕΚ διορισμού 116/23-5-05 τΝΠΔΔ)
 2. Καλμπουρτζή-Γκαϊδατζή Κυριακή, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικολογία» (ΦΕΚ διορισμού 52/12-3-02 τΝΠΔΔ)
 3. Μποτετζάγιας Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 439/31-5-10 τΓ΄)
 4. Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 578/27-7-09 τΓ΄)
 5. Σπιλάνης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 29/7-2-02 τΝΠΔΔ)
 6. Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 215/4-12-97 τΝΠΔΔ)

 

Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Βλάχος Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας» (ΦΕΚ διορισμού 118/19-2-10 τΝΠΔΔ)
 2. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 140/20-6-03 τΝΠΔΔ)
 3. Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 4. Καφφέ-Γιδαράκου Ισαβέλλα, Καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία» (ΦΕΚ διορισμού 176/19-3-07 τΓ΄)
 5. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 292/22-11-05 τΝΠΔΔ)
 6. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)
 7. Παπαδάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική με έμφαση στην Αγροτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 458/4-12-06 τΓ΄)
 8. Σολδάτος  Πέτρος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ)
 9. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)
 10. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία-Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10 τΓ΄)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)
 2. Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 165/11-7-03 τΝΠΔΔ)
 3. Κλωνάρης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης» (ΦΕΚ διορισμού 663/  21-8-09 τΓ΄)
 4. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 45/6-2-04 τΝΠΔΔ)
 5. Καμπάς Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 239/7-10-04 τΝΠΔΔ)
 6. Καρανικόλας Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην αγροτική οικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 355/13-5-09 τΓ΄)
 7. Ροζάκης Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή έρευνα με έμφαση στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Γεωργίας» (ΦΕΚ διορισμού 158/9-7-04 τΝΠΔΔ)
 8. Ζωγραφάκης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»  (ΦΕΚ διορισμού 232/11-4-07 τΓ΄)
 9. Μελαχροινός Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη με προσανατολισμό στην Αγροτική Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 748/4-9-09 τΓ΄)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Σπιλάνης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 29/7-2-02 τΝΠΔΔ)
 2. Μπιλάλης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Γεωργία»  (ΦΕΚ διορισμού 21/31-1-06 τΝΠΔΔ)
 3. Μάττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 215/4-12-97 τΝΠΔΔ)
 4. Γιούργα Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στα Αγρο-οικοσυστήματα» (ΦΕΚ διορισμού 116/23-5-05 τΝΠΔΔ)
 5. Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 578/27-7-09 τΓ΄)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Καλμπουρτζή-Γκαϊδατζή Κυριακή, Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικολογία» (ΦΕΚ διορισμού 52/12-3-02 τΝΠΔΔ)
 2. Μποτετζάγιας Ιωσήφ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 439/31-5-10 τΓ΄)
 3. Χατζημπίρος Κίμων, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοσυστήματα και Διαχείριση Περιβάλλοντος στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης» (ΦΕΚ διορισμού 28/16-1-08 τΓ΄)
 4. Παπαδοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική-Κοινή Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 292/7-12-04 τΝΠΔΔ)
 5. Καρελάκης Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 359/13-5-09 τΓ΄)
 6. Κίζος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία της Υπαίθρου» (ΦΕΚ διορισμού 1046/30-12-09 τΓ΄)
 7. Παπαδόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου» (ΦΕΚ διορισμού 592/30-7-09 τΓ΄)

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2010-11-03]

 Α. Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος  βαθμίδας επίκουρου καθηγητή για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 3/11/2010 (ώρα συνεδρίας 12:15 μ.μ.)

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 1. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)
 2. Γιούργα Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στα Αγρο-οικοσυστήματα» (ΦΕΚ διορισμού 116/23-5-05 τΝΠΔΔ)
 3. Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 578/27-7-09 τΓ΄)

Β. Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος  βαθμίδας λέκτορα για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 3/11/2010 (ώρα συνεδρίας 12:20 μ.μ.)

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΛΕΚΤΟΡΑ

 1. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)
 2. Γιούργα Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στα Αγρο-οικοσυστήματα» (ΦΕΚ διορισμού 116/23-5-05 τΝΠΔΔ)
 3. Παπαϊωάννου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ διορισμού 578/27-7-09 τΓ΄)

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2011-06-01]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατέθεσε τις Εισηγητικές Εκθέσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στις 1/6/2011 (αριθμ.πρωτ. κατάθεσης 1197 και 1198 αντίστοιχα).

Εκλογή [2011-06-24]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 24/6/2011 και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΞΕΛΕΓΗ ο κ. Γεώργιος Βλάχος του Παναγιώτη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  11

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       10

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΩΝ           1

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 17 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`663
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 18 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 18 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 661
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (20, 23, 28, 29, 32, 33) 110