Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2011-12-09]

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1014?18-11-2011 τΓ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και ΑΝάπτυξης με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 09/02/2012.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2105294742

Σχετικά Αρχεία:
[ ΦΕΚ ]
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]
[ ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2012-02-03]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Ζωγραφάκης Σταύρος του Εμμανουήλ

(Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ. 555/3-2-2012)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2012-02-15]

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ συνεδρία ΓΣΕΣ 15/02/2012

                                                 ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Ροζάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού 1256/31-12-10 τΓ΄) 
 2. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 140/20-6-03 τΝΠΔΔ) 
 3. Λουλούδης Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο»(ΦΕΚ διορισμού 381/21-5-09 τΓ΄) 
 4. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)
 5. Σολδάτος  Πέτρος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθημα-τικά» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ) 
 6. Καζακόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 227/1-10-02 τΝΠΔΔ) 
 7. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ) 
 8. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Εφαρμογές-Γεωργική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 532/29-7-11 τΓ΄)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Κοινωνιολογία» (ΦΕΚ διορισμού 165/11-7-03 τΝΠΔΔ) 
 2. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 45/6-2-04 τΝΠΔΔ) 
 3. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία - Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10 τΓ΄) 
 4. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Σκλιάς Παντελεήμονας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Οικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 316/11-4-2008 τΓ΄)
 2. Κατσούλη-Κάτου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση» (ΦΕΚ διορισμού 511/30-5-2008 τΓ΄) 
 3. Δρουκόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οικονομική Έμφαση στη Διεθνή Οικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 183/30-10-1990 τΝΠΔΔ) 
 4. Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση» (ΦΕΚ διορισμού 198/7-7-2006 τΝΠΔΔ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 1. Μούτος Θωμάς, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά αντικείμενα με έμφαση στα διεθνή οικονομικά» (ΦΕΚ διορισμού 250/18-10-2000 τΝΠΔΔ)
 2. Φιλιππόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 84/17-4-2003 τΝΠΔΔ)
 3. Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη & Διεθνής Οικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 455/4-12-06 τΓ΄) 
 4. Μπρισίμης Σοφοκλής, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Νομισματική Ανάλυση» (ΦΕΚ διορισμού 181/12-11-1999 τΝΠΔΔ)
 5. Μάρδας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις με έμφαση τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ διορισμού 251/19-10-2004 τΝΠΔΔ)
 6. Κόντης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (ΦΕΚ διορισμού 239/13-3-2008 τΓ΄)
 7. Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου» (ΦΕΚ διορισμού 127/12-8-1999 τΝΠΔΔ)
 8. Κότιος ‘Αγγελος, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις» (ΦΕΚ διορισμού 1140/18-12-2008 τΓ΄)
 9. Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές  Σχέσεις» (ΦΕΚ διορισμού 195/9-8-2005 τΝΠΔΔ)
 10. Νίκας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές  Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση» (ΦΕΚ διορισμού 679/26-8-2009 τΓ΄)
 11. Παπάζογλου Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Παν/μίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Οικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 926/6-10-2008 τΓ΄)

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2012-03-26]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 26/3/2012 (ώρα συνεδρίας 11 π.μ.)

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Δρουκόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οικονομική Έμφαση στη Διεθνή Οικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 183/30-10-1990 τΝΠΔΔ)
 2. Φιλιππόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 84/17-4-2003 τΝΠΔΔ)
 3. Κόντης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» (ΦΕΚ διορισμού 239/13-3-2008 τΓ΄)

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2012-10-05]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατάθεσε την Εισηγητική Έκθεση για την διαδικασία εξέλιξης του μόνιμου επίκουρου καθηγητή κ. Σταύρου Ζωγραφάκη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στις 5/10/2012 (αριθμ.πρωτ.242)

Εκλογή [2012-11-19]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 19/11/2012 και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΞΕΛΕΓΗ ο κ. Σταύρος Ζωγραφάκης του Εμμανουήλ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              12

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       10

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 7 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`661
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`331
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`331
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`661
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`331
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`551
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 21 LIMIT 1110
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 21 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 660
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (35, 41, 44, 48, 49, 50) 330