Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία"

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2012-05-18]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

(Αιτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.968/18-5-2012)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2012-10-19]

Εισήγηση για την κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Γενικής Συνέλευσης 8/10/2012)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου 433/   19-10-2012)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ]

Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής [2012-12-10]

Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής (συνεδρία Γ.Σ.Ε.Σ. 10/12/2012)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Λουλούδης Λεωνίδας, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο» (ΦΕΚ διορισμού 381/21-5-09 τΓ΄)              ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 2. Σπαθής Παύλος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομική – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» (ΦΕΚ διορισμού 161/23-7-02 τΝΠΔΔ)       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 3. Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Οικονομία - Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 535/22-6-10 τΓ΄)             ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 4. Ροζάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή έρευνα στη Γεωργία και στην Ενέργεια» (ΦΕΚ διορισμού 1256/31-12-10 τΓ΄)              ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Μηλιός Ιωάννης, Καθηγητής, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία με έμφαση στην Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών» (ΦΕΚ διορισμού 238/11-08-2006 τ.ΝΠΔΔ                (Βιογραφικό εδώ)
 2. Μάττας Κων/νος, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική» (ΦΕΚ διορισμού 215/4-12-97 τΝΠΔΔ)             ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Karantininis Kostas, Professor of the Economics of Agribusiness, Organizations & Cooperatives, Institute of Food & Resource Economics, Faculty of Life Sciences,Universityof Copenhagen                                                                       ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εσωτερικών μελών / κριτών

 1. Λαζαρίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Ανάλυση με έμφαση σε εφαρμογές στον Αγροτικό Τομέα» (ΦΕΚ διορισμού 219/3-4-07 τΓ΄)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 2. Μπεόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γεωργία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των αγροτικών συστημάτων» (ΦΕΚ διορισμού 53/9-3-05 τΝΠΔΔ)                                                                                             ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 3. Τσουκαλάς Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (ΦΕΚ διορισμού 45/6-2-04 τΝΠΔΔ)               ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)
 4. Δαμιανός Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη» (ΦΕΚ διορισμού 140/20-6-03 τΝΠΔΔ)                                                 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

β. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Κατρανίδης Στυλιανός, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική» (ΦΕΚ διορισμού 16/22-1-02 τΝΠΔΔ)         (Βιογραφικό εδώ)
 2. Γαλανόπουλος Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομία» (ΦΕΚ διορισμού 909/31-08-2012/ τ.Γ΄)        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

γ. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών  μελών / κριτών αλλοδαπής

 1. Stefanou Spiro, Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Sociology and Education Institute of Food & Resource Economics, College of Agricultural Sciences,Pennsylvania State University                                         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (βλέπε σχετικό αρχείο κατωτέρω)

Σχετικά Αρχεία:
[ Βιογραφικό Λ.Λουλούδη ]
[ Βιογραφικό Π.Σπαθή ]
[ Βιογραφικό Κ.Τσιμπούκα ]
[ Βιογραφικό Στ.Ροζάκη ]
[ Βιογραφικό Κ.Μάττα ]
[ Βιογραφικό K.Karantininis ]
[ Βιογραφικό Π.Λαζαρίδη ]
[ Βιογραφικό Ν.Μπεόπουλου ]
[ Βιογραφικό Στ.Τσουκαλάς ]
[ Βιογραφικό Δ.Δαμιανού ]
[ Βιογραφικό Κ.Γαλανόπουλου ]
[ Βιογραφικό S.Stefanou ]

Επιλογή Προέδρου Επιτροπής και ορισμός Αξιολογητών [2013-03-04]

1η Συνεδρία Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής   ημερομηνία 4/3/2013

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Π.Λαζαρίδης)

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για τη μονιμοποίηση του μέλους ΔΕΠ κ. Παύλου Καρανικόλα, στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία» συγκλήθηκε  με  ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, στην 1η συνεδρία της 4ης Μαρτίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.5 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ,2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄) επέλεξε, μεταξύ των εσωτερικών μελών της, τον καθηγητή κ. Λεωνίδα Λουλούδη, Πρόεδρο της Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής. 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Πρόεδρος Λ.Λουλούδης) 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή κρίσης για τη μονιμοποίηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Πολιτική Οικονομία με εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία» συγκλήθηκε με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, στην 1η συνεδρία της 4ης Μαρτίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ.4 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.13 του Ν.4115/2013 (Α΄ 24) και το άρθρο 2 παρ.2 της αριθμ.2421/9-4-2012 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ.1402/30-4-2012 τΒ΄), όρισε τους κ.κ. Konstantinos Giannakas, Professor University of Nebraska-Lincoln και Αναστάσιο Σέμο, Καθηγητή Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης,  Αξιολογητές προκειμένου να κρίνουν το επιστημονικό και ερευνητικό  έργο του υποψηφίου κ. Παύλου Καρανικόλα, Επίκουρου Καθηγητή Γ.Π.Α..

Οι Αξιολογητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης (δηλαδή από 6/3/2013), την προβλεπόμενη από το Νόμο αιτιολογημένη γραπτή αξιολόγησή τους. 

Ημερομηνία κατάθεσης αξιολογήσεων [2013-05-14]

Ο κ. Αναστάσιος Σέμος, Καθηγητής Α.Π.Θ. κατέθεσε την αξιολόγησή του για τον υποψήφιο στις 15/4/2013 (αριθμ.πρωτ. 1033).

Ο κ. Konstantinos Giannakas, Καθηγητής University of Nebraska-Linkoln απέστειλε την αξιλόγησή του για τον υποψήφιο στις 3/5/2013 (αριθμ.πρωτ. 1164/14-5-2013).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κατέθεσε στις 14/5/2013 (αριθμ.πρωτ. 1166) τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου που τηρούνται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Εκλογή [2013-06-18]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18/06/2013 και ώρα 12:00 μεσημβρινή

Μονιμοποιήθηκε ο κ. Παύλος Καρανικόλας του Ιωάννη

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  6

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ       6

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 24 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`667
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';113
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`333
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 23 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 23 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 661
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (51, 53, 52, 54, 59, 60) 13131