Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Μονιμοποίηση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3017

Είδος Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πληροφορικής

Εξέλιξη Εκλογής

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2017-10-02]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.353)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2017-05-02]

Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.24-3-2017)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 514/2-5-2017)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2017-10-20]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Συνέλευση Τμήματος, με συμμετοχή μόνο μελών ΔΕΠ 

συνεδρία20/10/2017

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τακτικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο"Αλγόριθμοι, με έμφαση στα Γραφήματα ή τις Δομές Δεδομένων"
 2. Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο"Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας"
 3. Μανωλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Δομές και Βάσεις Δεδομένων"
 4. Εφραιμίδης Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Αλγορίθμων και Εφαρμογές"
 5. Εμίρης Ιωάννης,Καθηγητήςπρώτης βαθμίδαςτου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγεβρικοί και Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι"
 6. Συμβώνης Αντώνιος, Καθηγητήςπρώτης βαθμίδαςτου Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"
 7. Νομικός Χρήστος,μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και Τυπικές Γλώσσες"
 8. Σατρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι – Θεωρία Γραφημάτων (με έμφαση σε προβλήματα Χωροθέτησης)"
 9. Μαλαμάτος Θεοχάρης, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"
 10. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός, Ανάλυση και Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων"
 11. Θηλυκός Δημήτριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα"

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Φατούρου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία και Σχεδίαση Αλγορίθμων"
 2. Μπούρας Χρήστος,Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι και εφαρμογές σε Δίκτυα, Τηλεματική και νέες υπηρεσίες"
 3. Νικολετσέας Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους"
 4. Τόλλης Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων"
 5. Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης,  με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι Εφαρμογών και Αριθμητική Υπολογιστών"
 6. Καραγιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους"
 7. Σπυράκης Παύλος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο "Αξιολόγηση Συστημάτων και Αλγορίθμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Βάσεων δεδομένων"
 8. Τσομπανοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Αλγόριθμοι, Σχεδιασμός και έλεγχος Λογισμικού" 
 9. Παληός Λεωνίδας,Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων"
 10. Βάβαλης Εμμανουήλ, Καθηγητήςπρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Επιστημονικός Υπολογισμός: Αλγόριθμοι, Λογισμικό, Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές"
 11. Κολλιόπουλος Σταύρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων" 

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2018-02-05]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 5/2/2018 (ώρα συνεδρίας 13:00 μ.μ.)

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Ανάλυση και Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθμων» 

2. Εφραιμίδης Παύλος,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αλγορίθμων και Εφαρμογές» 

3. Μακρής Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δόμησης Δεδομένων με εφαρμογές τους στη Διαχείριση Πληροφορίας» 

Συντονιστής της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ζαρολιάγκης Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 20 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 43 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 43 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 444
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (170, 171, 172, 174) 001