Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ2267

Είδος Θέσης: Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2017-06-29]

A N A K O I N Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
Ανακοινώνουμε ότι στις 26.06.2017 στο με αριθμ. 601 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική – Διεθνείς οικονομικές Σχέσεις».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης και στη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP2267
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 29.08.2017
Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 210.529.4742.

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2017-08-29]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Δεσπούδη Στυλιανή του Ηλία (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.1669)

2. Ζωγραφάκης Σταύρος του Εμμανουήλ (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.1670)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2017-05-02]

Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.24-3-2017)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 514/2-5-2017)

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2017-09-21]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 Συνέλευση Τμήματος, με συμμετοχή μόνο μελών ΔΕΠ 

συνεδρία21/09/2017

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τακτικά Μέλη

α. Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.        Κατσούλη-Κάτου Ελένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο " Εφαρμοσμένη Οικονομική – Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση"

2.        Δριτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο " Εφαρμοσμένη Οικονομική – Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση"

3.        Κόλλιας Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "ΕφαρμοσμένηΟικονομική"

4.        Ξυδέας Ευάγγελος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο "ΕφαρμοσμένηΟικονομική"

5.        Κότιος Άγγελος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις"

6.        Παπάζογλου Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδώντου Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Πολιτική Οικονομία"

7.        Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση"

8.        Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Οικονομική"

9.        Τσακλόγλου Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

10.    Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική"

11.    Κόντης Αντώνιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 

 1. Χατζηεμμανουήλ Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Χρηματοοικονομικοί και Νομισματικοί Θεσμοί"
 2. Φιλιππόπουλος Απόστολος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική"
 3. Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση"
 4. Νίκας Χρήστος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση"
 5. Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου"
 6. Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη"
 7. Καλυβίτης Σαράντης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοδοτική"
 8. Σιώκης Φώτιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη"
 9. Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"
 10. Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις"
 11. Μουρμούρας Ιωάννης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας"

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2018-02-05]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 5/2/2018 (ώρα συνεδρίας 11:00 π.μ.)

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές και Αναπτυξιακές Σχέσεις"

2. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική"

3. Κότιος Άγγελος, Καθηγητή A΄ βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση"

 

Συντονιστής της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Μαραβέγιας Ναπολέων, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 21 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 40 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 40 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 555
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (142, 167, 168, 169, 173) 111