Διαδικασίες Πλήρωσης Θέσεων Προσωπικού

Λεπτομέρειες Εκλογής

Περιγραφή Εκλογής:

Γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λογιστική"

Είδος Θέσης: Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο: Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Εξέλιξη Εκλογής

Προκήρυξη Θέσης [2016-10-19]

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ             

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Ανακοινώνουμε ότι στο ΦΕΚ.956/τ.Γ΄/5-10-2016 δημοσιεύτηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λογιστική».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19/12/2016.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00001602681   

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 210.529.4742.

Σχετικά Αρχεία:
[ Αίτηση υποψηφιότητας ]

Υποψηφιότητες-Δημοσιεύσεις-Βιογραφικά [2016-12-19]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

1. Βασσάλος Μιχαήλ του Φιλίππου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.770)

2. Βλάμης Πρόδρομος του Γρηγορίου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.761)

3. Γεωργακόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.580)

4. Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.785)

5. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.758)

6. Νεραντζίδης Μιχαήλ του Δημητρίου (Αίτηση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.789)

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων [2017-05-02]

Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών (συνεδρία Συνέλευσης Τμήματος Α.Ο.Α.24-3-2017)

Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων (συνεδρία Συγκλήτου Γ.Π.Α. 514/2-5-2017)

Σχετικά Αρχεία:
[ Μητρώο εσωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]
[ Μητρώο εξωτερικών μελών Τμ.ΑΟΑ ]

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος [2017-05-19]

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ συνεδρία ΓΣΕΣ 19/05/2017

 

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Τακτικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

1.        Γκίκας Δημήτριος,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική"

2.        Γκίνογλου Δημήτριος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

3.        Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική"

4.        Κοέν Σάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

5.        Κουσενίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

6.        Λιάπης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων"

7.        Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"  

8.        Παπαδάκη Αφροδίτη,Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"  

9.        Αρτίκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο "Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

10.    Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία"

11.    Χέβας Δημοσθένης,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική"

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Μέλη από το μητρώο εξωτερικών μελών / κριτών

 1. Ιατρίδης Γεώργιος-Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική"
 2. Σιουγλέ Γεωργία,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
 3. Σώρρος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική Κόστους"
 4. Δράκος Κωνσταντίνος,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"
 5. Επίσκοπος Αθανάσιος,Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"
 6. Καβουσάνος Εμμανουήλ,Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"
 7. Κανάς Άγγελος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"
 8. Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής A΄ βαθμίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
 9. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"
 10. Κοσμίδου Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική-Τραπεζική"
 11. Κουρέτας Γεώργιος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοδοτική Διοίκηση με έμφαση στη Διεθνή Χρηματοδοτική Διοίκηση"

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής [2017-07-10]

Ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 10/7/2017 (ώρα συνεδρίας 12:30 μ.μ.)

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστιική"

2. Ηρειώτης ΝικόλαοςΚαθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική"

3. Νεγκάκης Χρήστος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

Συντονιστής της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ημερομηνία Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης [2017-09-08]

Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατάθεσε την Εισηγητική Έκθεση για την διαδικασία πλήρωσης μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στις 8/9/2017 (αριθμ.πρωτ.52)

Εκλογή [2017-10-31]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΞΕΛΕΓΗ ο κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος του Θεοδώρου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ              11

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                  10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ           9

Απόσυρση υποψηφιότητας [2017-07-24]

Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου (Απόσυρση υποψηφιότητας αριθμ.πρωτ.1597)

Copyright 2008-11 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα

(default) 10 queries took 16 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections`662
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `labs`332
4SHOW FULL COLUMNS FROM `positions`332
5SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_elections_phases`662
6SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_phases`332
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ekl_items`552
8SELECT `Election`.`id`, `Election`.`description`, `Election`.`created`, `Lab`.`id`, `Lab`.`description`, `Position`.`id`, `Position`.`description` FROM `ekl_elections` AS `Election` LEFT JOIN `labs` AS `Lab` ON (`Election`.`lab_id` = `Lab`.`id`) LEFT JOIN `positions` AS `Position` ON (`Election`.`position_id` = `Position`.`id`) WHERE `Election`.`id` = 36 LIMIT 1111
9SELECT `ElectionPhase`.`id`, `ElectionPhase`.`created`, `ElectionPhase`.`comments`, `Phase`.`description` FROM `ekl_elections_phases` AS `ElectionPhase` LEFT JOIN `ekl_elections` AS `Election` ON (`ElectionPhase`.`election_id` = `Election`.`id`) LEFT JOIN `ekl_phases` AS `Phase` ON (`ElectionPhase`.`phase_id` = `Phase`.`id`) WHERE `ElectionPhase`.`election_id` = 36 ORDER BY `Phase`.`sort` ASC 881
10SELECT `Item`.`id`, `Item`.`description`, `Item`.`created`, `Item`.`elections_phase_id`, `Item`.`file_extension` FROM `ekl_items` AS `Item` WHERE `Item`.`elections_phase_id` IN (131, 138, 152, 153, 154, 161, 162, 155) 330