Εφαρμογή Επιλογής Πτυχιακών για τους Φοιτητές

Προϋποθέσεις για την εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Εαν είστε καθηγητής μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτή την σελίδα

Διαθεσιμότητα μελών ΔΕΠ ως προς τις διπλωματικές εργασίες

Διαθεσιμότητα Όνομα Καθηγητή Διπλωματικές Ενδιαφέροντα
Γεώργιος Βλάχος 2 (Λεπτομέρειες) 1. Περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών συστημάτων, προστατευόμενων περιοχών και αγροτικών περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
2. Φιλοπεριβαλλοντικές μορφές γεωργίας (ολοκληρωμένη παραγωγή, βιολογική γεωργία)
3. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική π.χ. διαχείριση και προστασία νερού, εδάφους, αέρα, προστατευομένων περιοχών κ.τ.λ.
4. ΚΑΠ: Αγροπεριβαλλοντική Πολιτική -Πολλαπλή συμμόρφωση
5. Συστήματα Παραγωγής Προϊόντων Ποιότητας
6. Αστική Γεωργία
7. Περιαστική Γεωργία
8. Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Κωνσταντίνος Γιαλούρης 0 Ευφυή Συστήματα στην Οικονομία
Πληροφοριακά Συστήματα
Διαχείριση Γνώσης
Ανδρέας Δριχούτης 0 1) Οικονομική αποτίμηση νέων αγαθών και υπηρεσιών
2) Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών
3) Συμπεριφορά καταναλωτή ως προς θέματα υγείας/παχυσαρκίας/διατροφής
4) Συμπεριφορά καταναλωτή υπό κίνδυνο
5) Διαχρονικές προτιμήσεις καταναλωτή
Σταύρος Ζωγραφάκης 6 (Λεπτομέρειες) 1)Ανάλυση της αγοράς εργασίας στον πρωτογενή τομέα
2)Ανάλυση εισοδημάτων και δαπανών αγροτικών νοικοκυριών
3)Προσδιορισμός συνθηκών διαβίωσης, φτώχειας και ανισότητας στον πρωτογενή τομέα
4)Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων στη Διεθνή Αγορά και στην Ελλάδα
5)Ανταγωνιστικότητα ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές
6)Ανάλυση μακροοικονομικών – εθνικολογιστικών μεγεθών με έμφαση στον πρωτογενή τομέα
7)Ανάλυση αγροτικών επιχειρήσεων εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο
Αθανάσιος Καμπάς 0 1) Οικονομική ανάλυση της διαχείρισης φυσικών πόρων.
2) Οικονομική ανάλυση της περιβαλλοντικής πολιτικής.
3) Δείκτες περιβαλλοντικής ποιότητας (Κατασκευή & Ερμηνεία).
4) Πολιτικές στήριξης του πολυ-λειτουργικού ρόλου της Γεωργίαs
Παύλος Καρανικόλας 5 (Λεπτομέρειες) 1)Οικονομική βιωσιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επίπεδο διαβίωσης αγροτικών νοικοκυριών, μέσα από επιτόπια έρευνα.
Χαράλαμπος Κασίμης 0 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1)Γενικότερα ζητήματα κοινωνικού μετασχηματισμού της υπαίθρου
2)Η αγροτική οικογένεια
3)Η οικογενειακή γεωργία
4)Ζητήματα απασχόλησης, πολυαπασχόλησης του αγροτικού πληθυσμού
5)Μετανάστες στον αγροτικό χώρο
6)Η αγροτική κοινότητα
Στάθης Κλωνάρης 2 (Λεπτομέρειες) 1)Εμπειρική ανάλυση ζήτησης διαφόρων προϊόντων χρησιμοποιώντας πρωτογενή αλλά και δευτερογενή δεδομένα.
2)Τεχνική αποτελεσματικότητα κάποιου κλάδου με παραμετρικές και μη παραμετρικές μεθόδους.
3)Δυναμική του αγροτικού εισοδήματος
4)Ανάλυση κάποιου παραγωγικού κλάδου (κλαδική μελέτη)
5)Θέματα αγροτικής πολιτικής σχετικά με τον Α΄ και Β΄ Πυλώνα
Αλέξανδρος Κουτσούρης 0 1)Γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση
2)Γεωργικές εφαρμογές - Διάδοση καινοτομιών στη γεωργία
3)Χρήση Η/Υ στη γεωργία/ τον αγροτικό χώρο
4)Αγροτικός τουρισμός
5)Αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ. LEADER και ΟΠΑΑΧ
Κωνσταντίνα Κωστοπούλου 4 (Λεπτομέρειες) 1) Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
2) Ηλεκτρονική & Κινητή Διακυβέρνηση
3) Ηλεκτρονική Μάθηση
4) Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης
Γιώργος Λαγογιάννης 0
Παναγιώτης Λαζαρίδης 0 1)Ζήτηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
2)Κλαδικές μελέτες
3)Οικονομική ανάλυση της σχέσης διατροφικού προτύπου και υγείας
4)Εφαρμοσμένη οικονομετρία (π.χ συναρτήσεις ζήτησης, παραγωγής, εισαγωγών-εξαγωγών κλπ)
Νικόλαος Λορέντζος 0 Βάσεις Δεδομένων,
Μοντελοποίηση Δεδομένων,
Πληροφοριακά Συστήματα
Χρήστος Παπαδάς 2 (Λεπτομέρειες) 1)Υποδείγματα Ανάλυσης Εισροών-Εκροών.
2)Ανάλυση περιφερειακής σύγκλισης.
3)Διερεύνηση διαρθρωτικών μεταβολών του πρωτογενούς τομέα
4)Εκτίμηση τεχνικής αποτελεσματικότητας και συναρτήσεων παραγωγής.
Στέλιος Ροζάκης 0 Μετακινήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Μιχάλης Σκούρτος 0
Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης 0 1. Διαδικτυακές Γεωγραφικές Υπηρεσίες.
2. Ασύρματα Δίκτυα και Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.
3. Γράφοι και Κοινωνικά Δίκτυα.
4. Μέθοδοι Τιμολόγησης Ευρυζωνικών Δικτύων.
5. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης.
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας 0 1)Οικονομο-τεχνική ανάλυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
2)Λήψη αποφάσεων στο επίπεδο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σταύρος Τσουκαλάς 0 ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Copyright 2008-10 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα