Εφαρμογή Επιλογής Πτυχιακών για τους Φοιτητές

Προϋποθέσεις για την εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Εαν είστε καθηγητής μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτή την σελίδα

Γενικά

Καθηγητής: Γεώργιος Βλάχος

Email: gvlahos@aua.gr

Τηλέφωνο: 2105294711

Ώρες Γραφείου

Πτυχιακές υπο επίβλεψη

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Oct 2016

Ενδιαφέροντα: 1. Περιβαλλοντική διαχείριση αγροτικών συστημάτων, προστατευόμενων περιοχών και αγροτικών περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας 2. Φιλοπεριβαλλοντικές μορφές γεωργίας (ολοκληρωμένη παραγωγή, βιολογική γεωργία) 3. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική π.χ. διαχείριση και προστασία νερού, εδάφους, αέρα, προστατευομένων περιοχών κ.τ.λ. 4. ΚΑΠ: Αγροπεριβαλλοντική Πολιτική -Πολλαπλή συμμόρφωση 5. Συστήματα Παραγωγής Προϊόντων Ποιότητας

Πτυχιακές:

Θέμα Φοιτητής Έναρξη
Βιολογική γεωργία χωρίς τη χρήση ζωικών εισροών: εξέλιξη και προοπτικές. Άιζενμπαχ Λυδία-Δωροθέα 2016-10-14

Copyright 2008-10 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα