Εφαρμογή Διαχείρισης Πρακτικών Συλλογικών Οργάνων

Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να έχετε πρόσβαση στα πρακτικά

Copyright 2008-10 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα